Мерчендайзинг

Сипаттама: Көрсетілген пәнде мерчендайзинг сияқты маркетингтегі сауда саттық құралдарды теориялық негіздері мен практикалық әдістері қолданылады. Қолданбалы сатылым әдіс-тәсілдері және оларды сату кәсіпқойларының кәсіби практикасында пайдалану ерекшеліктері толық сипатталады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • B2B және B2C бизнесінің әртүрлі салаларында маркетингтік құралдарды тәжірибелік пайдалануда студентке кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.
Міндет
 • B2B және B2C бизнес салаларында коммерциялық ұйымдарда сауда маркетинг әдістерін қолданудың тұжырымдық негіздері мен теориялық негіздерін білу
 • Әр түрлі маркетингтік құралдарымен танысу және оларды қолдану ерекшеліктерімен танысу
 • Әртүрлі сауда жағдайларында мерчандайзингтің негізгі технологияларымен танысу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Сауда маркетингінің тұжырымдамалық негіздерін білу
 • Сауда жағдайына байланысты сауда-саттықтың түрлі әдістерін және тактикасын қолданудың ерекшеліктерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Бизнестің нақты түріне бірегей тұтынушылық маршрут карталарын жасау
 • Бизнестің белгілі бір түріне арналған мерчендайзингтік бағдарламаларды құру және әрі қарай үйлестіру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Іс жүзінде мерчандайзинг әдістерін қолдану мүмкіндігі
 • Сауда маркетингі шараларын жүргізудегі бағдарламалар жасаудағы себеп-салдар байланысы
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Арнайы сату ұсынысын ұсыну
 • Сындарлы диалог жүргізу, келіссөз жүргізу мүмкіндігі
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Креативті, шығармашылық ойлау қабілеті мүмкіндіктері
 • Сыни ойлау мүмкіндігі
Негізгі әдебиет
 • Азоев Г.Л. Мишкин В.М. Реклама товаров. – М.: МНЭПУ, 2012. – 65с. 2. Архипова А.А., Яблочникова Т.К. Торговая реклама и основы декорирования. Учебное пособие. - М.: Экономика, 2009. - 133с. 3. Баженов Ю.К., Васькин Е.В. Организация рекламы в магазине.Учебное пособие. - М., 2000. - 123с. 4. Гермогенова Л.Ю. Как сделать рекламу магазина: (Магазин, реклама, товар. Стимулирование сбыта: методы торговли, формы продажи). – М.: РусПарнерЛтд, 2004. – 281с. 5. Кананян К., Кананян Р. Мерчандайзинг. – М.: РИП-Холдинг, 2013. – 236с. 6. Кира и Рубен Канаян. Мерчандайзинг - М.: "Рип-Холдинг" 2012. – 154 с. 7. Роберт Колборн. Мерчандайзинг. 15 условий успеха розничного магазина. Визуальный мерчандайзинг- СПб.: Дом "Нева" 2014. – 248с. 8. Б.Берман Дж.Эванс. Розничная торговля - стратегический подход. М.:Вильямс 2013. – 75с. 9. Толпушов. Мерчандайзинг: Управление розничными продажами. М.: Жигульского 2012. – 147с. 10. Рамазнов И.А. Мерчендайзинг в розничном торговом бизнесе. СПб.: Деловая литература 2012. – 300с. 11. Иванченко Б.В. Мерчандайзинг. Искусство продавать. СПб.: Дом "Нева" 2014. – 248с. 12. Колборн Р. Мерчандайзинг. Принципы успешной торговли. – СПб.: Нева, 2012. – 416с. 13. Миллер С. Как использовать торговые выставки. - М.: Довгань, 2002. 14. Образцов П.А. Чепуха на прилавке (реклама-обман покупателей). - М., 2003. - 125с. 15. Славич-Приступа А.С. Реклама и мерчандайзинг в аптеке. – М.: Литтерра, 2014. – 88с. 16. Стивенс Н., Адамс Б. Эффективные продажи, ориентированные на покупателя. – М.: Фаир-Пресс, 2012. -384с. 17. Федько В.П., Бондаренко В.А. Мерчандайзинг и сэмплинг. – М.: Март, 2013. – 301с. 18. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. – М.: Инфра-М, 2010.