Трейд маркетинг

Сипаттама: Бұл курс қолданбалы сипатқа ие және мамандарды коммерция саласындағы жұмысқа бағыттайды. Тік және көлденең маркетингтік жүйелерді қоса алғанда, тауар қозғалысы арналарының әртүрлі түрлері қарастырылады, тауарлар мен қызметтердің жіктелуі беріледі. Көтерме және бөлшек сауда кәсіпорындарының ерекшелігі және тауар-шикізат биржаларының жұмыс тәртібі. Келіссөздер жүргізу әдістері және мәмілелер жасасу тәртібі. Сату және тауарларды нарықта жылжыту әдістері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Трейд маркетинг» курсының мақсаты – маркетинг аппаратының ақпараттық жүйесі мен теориялық негіздерін зерттеу, сонымен қатар маркетинг принциптер мен элементтерін пайдаланудың тәжірибелік құралдарын меңгеру.
Міндет
  • Курстың пәні келесідей сұрақтарды оқытуды қарастырады: - маркетингтің теориялық негізі және қағидасы; - маркетинг ортасы мен элементтері; - маркетингтік ақпараттар және маркетингтік зерттеулер жүйесі; - әртүрлі нарықтағы тұтынушылық мінез-құлқының теориялық негіздері; - нарықты сегменттеудің әдістемелік негіздері және тауарды орналастыру;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  •  Нарықтың мақсатты сегменттерін бағалауды. Жаратылыстану ғылымдары облыстық базалық білімдерін меңгіру (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) тәртібі, мәдени ойлау және ой-өрісіті кеңейту үшін жеке жоғарғы білімді қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазақстан экономиканың заманауи басқарма талабына сәйкес, тәжірбиелік дағдылары мен теориялық білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Бизнес-үрдісінің басқару үшін ақпаратты қолдану мен сапалы әдістемелік талдау үшін және сандықты қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • басқару тиімділігін шығару нұсқасын негіздеу және жетілдіру; басқару қызметі саласы төңірегінде экономикалық арнайы әдістердің ақпараттарын талдау және негізін қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • – стандартты емес жағдайларда басқару шешімдерін қабылдай білу;
Негізгі әдебиет
  • 1. Алексина С.Б. Методы стимулирования продаж в торговле М.: ИНФРА-М 2013 - 303с. 2. Аришидзе Л.Г. Искусство торговать по японски М.: Международные отношения. 2016 - 290с.