Рудоподготовка и обогащение

Сипаттама: Пайдалы қазбаларды байытуда кен дайындау үрдістері туралы негізгі мәліметтерді қамтиды. Кендердің әртүрлі типтеріне арналған ұсақтау және елеу, ұнтақтау және жіктеу үрдістері баяндалған. Оларды пайдалану үшін жабдықтардың конструкциясы мен жұмыс істеу принципі қарастырылған. Ұсақтау, елеу, ұнтақтау және жіктеудің технологиялық сұлбалары.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер