Развитие рынка земли в Республике Казахстан

Сипаттама: Курс қолдану ұғымы, қолдану бағасы, өндіріс, табиғи шаруашылық, товарлы өндіріс, өндіріс бағыты - өндіріс жүйесі (технологиялық және ұйымдастырушылық), жер қатынастары, жер нарығы, жер қатынастарының Қазақстанда, Ресейде даму тарихын зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәнмен танысу және оның болашақтағы инновациялық дамуы.
Міндет
 • Пән бойынша аналитикалық, ғылыми-зерттеу және педагогикалық жұмыстар жүргізу дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жер заңнамасын білу, жерге орналастыру және кадастр жұмыстарының әдістерді.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Техникалық тапсырмаларды әзірлеу тәсілдері мен автоматтандырылған тәсілдерді жоспарлау жер ресурстарын қолдануға көмектеседі;
 • Жоба жоспарлау және орындау кезінде экология-экономикалық тиімділігінің анализін білім әдісі арқылы қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Өз бетімен ғылыми-зерттеу немесе өнеркәсіптік жұмыстарды қазіргі заманға сай технологиялармен өңдеу, жер-мүлік қатынасы аумағында қолданылатын аспаптар мен зерттеу әдісі;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Тәжірибе өту кезінде зерттеу және жоспарлау жұмыстарын ұйымдастыру қабілеттіліктерін көрсете білу және ұжымды басқара алатын адам қатарында көрсету;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жер-мүлік қатынастар аумағында тиімді стратегия құрастыру және беделді саясат құру қабілеттілігі;
Негізгі әдебиет
 • Бочков Н.В. и др. История земельных отношений.- М: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1956.
 • Спектор М.Д. Земельные отношения и землеустройство.- Астана, 2005.
 • Максимов В.А. Кадастровое зонирование, оценка и налогообложение земель.– Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2011.
 • Максимов В.А., Свищева А.В. Развитие рынка земли в республике Казахстан.- Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2011.