Кадастры природных ресурсов

Сипаттама: Курс табиғи ресурстардың жекелеген түрлерін, оның ішінде экономикалық бағалауды, сондай-ақ табиғи, техногендік және экономикалық факторлардың әсерінен ресурстық жағдайдың өзгеру сипатын сипаттайтын сандық, сапалық және аумақтық мақсатты көрсеткіштер туралы жүйелі түрде ақпарат жинау ретінде қарастырады, сондай-ақ ресурстарды пайдалануды ұтымды ету және оларды қорғау жөнінде қажетті шаралар бойынша ұсыныстар беруді ескереді.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәндерді меңгеру мақсаты облыстың негізгі табиғи ресурстарының кадастрлық көрсеткіштерін дамыту; жіктеу табиғи ресурстар, жеткізу көлемдері мен нысандарына қойылатын талаптарды әзірлеу кадастрлық ақпарат, табиғи туралы ақпаратты жинау және мемлекеттік тіркеу ресурстары болып табылады.
Міндет
  • - табиғи түгендеудің негізгі ұғымдарын, құрылымын және міндеттерін зерттеу ресурстар; мемлекеттік органдардың және жергілікті атқарушы органдардың қызметін ұйымдастыру кешенді аумақтық кадастрлар саласында өзін-өзі басқару; оқу құрылымдар мен индикаторлар, тауарлық-материалдық қорлардың ақпараттық өзара іс-қимылы және т.б. жер және мүлік қатынастары; - Табиғи ресурстық қорлардың рөлі туралы идеяларды қалыптастыру жерді басқару жүйесі және бүкіл халық шаруашылығында, кадастрлық іске асырудың негізгі әдістері мен принциптері; - кадастрлық іс-әрекеттер, дағдыларды меңгеру дағдыларын меңгеру ақпараттық өлшеу жүйелері және есептеуді есептеу туралы кешендер болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • негізгі физикалық құбылыстар мен іргелі ұғымдар, табиғи заңдар мен теориялар құбылыстар, табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану принциптері, базаларды жинау және өңдеу табиғи ресурстарды түгендеу туралы мәліметтер, мәтіндік және графикалық құжаттарды толтыру болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • әдістемесі, әдістері, әдістері мен процедуралары табиғи ресурстардың қорлары; жинау, жүйелеу және өңдеу технологиясы ақпарат, кадастрлық құжаттаманы толтыру, мәтін және графика табиғи ресурстар кадастрына арналған материалдарды қолдана білуі керек.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ақпаратты талдай білу, әртүрлі кадастрлық жұмыстарды өндіру әдістері туралы ақылға қонымды шешімдерді қабылдау және ақылға қонымды тұжырымдар жасау жағдайы туралы пікір қалыптастыра білуі керек.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ұжымда ұйымдастырушылық және басқару функцияларын орындау мүмкіндігі болуы шарт
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Табиғи ресурстарды есепке алуды ұйымдастыру және жүзеге асыру мүмкіндігіне ие болуы керек.
Негізгі әдебиет
  • 1. http://www.garant.ru – Сайт НПП «Гарант-Сервис» 2. www.kodeks.net - Сайт Консорциум «Кодекс» 3. ww.consultantry.ru. - Сайт АО «Консультант Плюс» 4. www.fccland.ru - Сайт Федеральной службы земельного кадастра России 5. http://www.nlr.ru - Сайт Российской национальной библиотеки; 6. http://elibrary.ru - Сайт Научной электронной библиотеки; 7. http://www.roscadastre.ru - Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры»); 8. http://www.economy.gov.ru - Сайт Министерство экономического развития РФ. 9. http://fkprf.ru-Официальный сайт федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 10. http://dagcadastr.ru - Сайт филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по РД 11. Становление права собственности на землю и другие природные ресурсы в современной России: Монография / Л.В. Антоненко. - М.: Альфа-М, 2013. - 192 с. http://znanium.com/catalog/product/403160 12. Теоретические основы кадастра: Учебное пособие / В.А. Свитин. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 256 с. http://znanium.com/catalog/product/220066 13. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие / А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. http://znanium.com/catalog/product/462076 14. Природные ресурсы России: Комментарий законодательства / О.И. Крассов. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 816 с. http://znanium.com/catalog/product/505325