Имитационное моделирование информационных процессов и систем

Сипаттама: Курс ақпараттық процестер мен жүйелерді моделдеу және сипаттау үлгілері туралы білім береді. Пәнді оқу барысында ғылыми және кәсіби зерттеулер үшін нәтижелерді өңдеу, талдау және синтездеудің математикалық әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер