Облачные вычисления

Сипаттама: Бұл курс бұлтты есептеулерді анықтайды және бұлт туралы терең практикалық білімді белгілейді. Онда бұлтты есептеулердің артықшылықтары, сондай-ақ оның әлеуетті кемшіліктері сипатталады. Курс деректерді өңдеу орталықтары үшін классикалық, виртуализацияланған және бұлтты орталарды құру технологияларын қамтиды. Бұл технологиялар компьютерлерді, сақтау орындарын, желілерді, үстел компьютерлерін және қосымшаларды виртуализациялауды қамтиды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер