Современные среды и языки программирования

Сипаттама: Курста программалау тілінің қазіргі парадигмасына салыстырмалы шолу беріледі. Таңдалған бағдарламалау тілдерінің қасиеттерін, қосымшаларын, синтаксисін және семантикасын оқып үйрену және бағдарламалау ортасындағы іске асыруды қарастыру кіреді: R; Python; JS торабы; Haskell.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
Міндет
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
Дәріс сабақтарының тақырыптары
Негізгі әдебиет
  • Harper R. Practical foundations for programming languages. – Cambridge University Press, 2016.
  • Tattar P. et al. Practical Data Science Cookbook-: Data pre-processing, analysis and visualization using R and Python. – 2017.
  • Cantelon M. et al. Node. js in Action. – Manning Publications, 2017.
  • Hutton G. Programming in Haskell. – Cambridge University Press, 2016.
Қосымша әдебиеттер
  • Wexelblat R. L. (ed.). History of programming languages. – Academic Press, 2014.
  • Zomaya A. Y., Sakr S. (ed.). Handbook of Big Data Technologies. – Springer, 2017.
  • Holmes S. Getting MEAN with Mongo, Express, Angular, and Node. – Manning Publications Co., 2015.
  • Thompson S. Haskell: the craft of functional programming. – Addison-Wesley, 2011. – Vol. 2.