Адам-машиналық өзара әрекеттесу негіздері

Сипаттама: Бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету, ақпаратты енгізу және шығару құрылғылары. Адам мен компьютер арасындағы өзара әрекеттесуді жақсарту. Өзара әрекеттесу интерфейстерінің түрлері: графикалық, дауыстық, интеллектуалды адаптивті интерфейстер. Адам-машиналық өзара әрекеттесу жүйелерін бағалау және іске асыру, дизайн.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер