Научные и методологические проблемы построения информационных систем

Сипаттама: Пән АЖ құрудың ғылыми және әдіснамалық мәселелері саласында іргелі білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға, АЖ зерттеу үшін ғылыми тәсілді қолдану, АЖ әзірлеудің әдіснамалық, технологиялық және ұйымдастырушылық қағидаттарын жетілдіруге, АЖ құру бойынша жобаларды іске асыру үшін ғылыми негізделген тәсілдерді қолдану дағдысын қалыптастыруға, сондай-ақ АЖ әзірлеу үшін қазіргі заманғы құралдарды пайдалану дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер