Теория управления сложными системами

Сипаттама: Пән докторанттарға күрделі техникалық, өндірістік және экономикалық жүйелердің жобалаудың, сынаудың және пайдаланудың әртүрлі кезеңдерінде жұмыс істеу динамикасын зерттеуге,сондай-ақ жүргізілген зерттеу нәтижелері негізінде осы жүйелерді басқаруға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер