Цифровой дизайн

Сипаттама: Пән әр түрлі сандық дизайнерлік шешімдерді қолданудың тұжырымдамалық негіздерін және бизнес-ортада сандық дизайн құралдарын пайдаланудың практикалық тәсілдерін қамтиды. B2B және B2C бизнес саласында таяу және алыс шетел ұйымдарының digital өнімдерін жетілдіру тәжірибесі егжей-тегжейлі қаралды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер