Управление проектами в медиасфере

Сипаттама: Пәнде медиасферада жобаларды басқарудың негізгі принциптері, басқаруға жобалық тәсілдің ерекшеліктері және оның тұрақты менеджменттен айырмашылығы, жобаның тиімділігін бағалау әдістері қарастырылады. Медиа-жобаларды басқару кезіндегі қақтығыстарды шешу тәсілдері, тиімді коммуникация әдістері, сондай-ақ медиа-жобаларды табысты басқаруға кедергі келтіретін негізгі проблемалар және оларды шешу жолдары талданады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер