Өндірістік логистика

Сипаттама: Логистикадағы ұйымдастырушылық жоспарлаудың принциптері мен әдістерін ; логистикалық тұжырымдаманың мазмұны; логистикалық қызметтің функциялары, мақсаттары мен міндеттері; материалдық және онымен байланысты ақпарат пен қызметтің ағындарын басқаруға логистикалық тәсіл ерекшелігі; тұтас логистикалық стратегияны зерттеу; логистикалық қызметтің тиімділігін талдау және бағалау оқытылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер