Корпоративтік стратегиялық басқару

Сипаттама: Пән жүйені әзірлеудің заманауи тәсілдерін зерттейді, компанияның стратегиялық корпоративтік басқаруына негізделген құрылымдық ұйымның принциптері мен модельдерін талдауға негізделеді. Заманауи механизмдер саласындағы білімді меңгеру компания бекіткен стратегиялық бағдарлар мен мақсаттарды практикалық іске асыру корпорацияның таңдап алынған даму стратегиясының ерекшеліктерін ескере отырып, корпоративтік басқару контурының негізгі параметрлері және оның эволюциялық дамуының тиісті кезеңі.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Стратегиялық талдау, корпорациялар мен үшін қажетті жобалық басқару және іске асыру саласындағы құзыреттілік пен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру Стратегиялық әзірлемелер бөлімшелеріндегі (холдингтерде), мемлекеттік және муниципалдық басқару органдары мен ғылыми-зерттеу ұйымдары