Түтінді кварц

Smoky quartz

Физикалық қасиеттері
Түсі Ақ, сұр, түссіз
Сызат түсі Ақ
Жылтырлығы Шыныдай
Қаттылығы 7
Жіктілігі Аса жетілмеген
Сынықтылығы Кедір-бұдыр
Сингониясы Триклинді

Пайдалануы: Әшекей – бұйым жасауда қолданылады.

Кенорындар: In Kazakhstan deposits are found out Ore Altai, Jarma-Saur of Akjailau.