Minor «Кәсіби компьютерлік бағдарламалар»

АЖЖ (автоматтандырылған жобалау жүйелері) өзінің жұмыс істеген уақытында бірқатар даму кезеңдерінен өтті.

Архитектуралық құрылыс жобалауда және құрылыста (СЖТ) САПР-дың дамуы ең маңызды болып табылады, онда соңғы жылдары сызбаларды екі өлшемді құру бағдарламалары интеграцияланған ақпараттық үлгілеу (BIM) қосымшасына айналды.

Заманауи қосымшалар сәулетшілер, жобалаушылар, құрылысшылар үшін интеграцияланған шешімдер ұсынады.

СжС индустриясы үшін арнайы әзірленген, BIM бағдарламалары конструктивтік деректерді автоматты түрде байланыстыратын және бай визуализация құралдарына ие нақты құрылыс элементтерін ұсынады.

BIM 3D моделіне уақытша және құндық сипаттамаларды қосу (бұл оларды 5D модельдері деп атайды) компанияларға олардың өндірістік процесін оңтайландыруға және ықтимал құрылыс қателіктерінің тәуекелін азайтуға мүмкіндік береді.

Игеру үшін жоғарыда аталған сипаттамалары бар бағдарламалар ұсынылады.

 

Мақсаты: Cәулет-құрылыс саласында сұранысқа ие бағдарламаларды игеру және ол ғана емес.

Маманның құзыреттілік картасы Қалыптасатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
2D және 3D жобалауда тұтас графикалық құзыреттер қалыптасады. Autodesk AutoCAD-да командаларды, әдістемелерді және жұмыс дағдыларын меңгеру.

BIM технологиясын меңгеру (Building Information Model).

ArchiCAD GRAPHISOFT бағдарламасында командаларды, әдістерді және жұмыс дағдыларын меңгеру.

Бір файлдан сәулеттік құжаттаманың толық жиынтығын алу.

Autodesk 3ds Max бағдарламасындағы командаларды, әртүрлі модельдеу және визуализация тәсілдерін білу.
Қойылған міндеттерді орындау үшін оқу және кәсіби қызметте аталған бағдарламаларды қолдану.

 

 

Minor курсы::

 

  • Еңбексыйымдылығы:  Бір семестрге 5 кредит
  • Пререквизиттер: жоқ
  • Тыңдаушылардың ең аз саны:  10
  • Тыңдаушылардың ең көп саны:  30