Кәсіби компьютерлік бағдарламалар 3

Курс туралы

Пән GRAPHISOFT фирмасының ArchiCAD бағдарламасын меңгеруді көздейді.

ArchiCAD – бұл BIM (Building Information Model) - виртуалды ғимарат тұжырымдамасы, ғимараттың ақпараттық моделі-сәулеттік жобалау технологиясы, осыған сәйкес сәулетшілер, құрылысшылар, дизайнерлер сәулеттік құжаттаманың толық жиынтығын: жоспарлар, тіліктер, қасбеттер, бөлшектер, көлемдердің есебін, ғимарат құнын, фотобақылауды алу үшін ғимараттың 3D үлгісін пайдаланады.

Ғимараттың кез келген проекциясының өзгерістері виртуалды ғимараттың жаңартылуына әкеледі, өзгерту моделінде өндірілетін барлық сызбаларда тікелей көрсетіледі. Барлығы бір файлда.

Ғимараттың үш өлшемді моделімен жұмысты игеру дәстүрлі 2D-жобаларда қол жетімсіз болатын үлкен икемділік пен артықшылықтарды береді.

Оқытушылар

Криулько Нина Сергеевна, "Сәулет және дизайн" факультетінің аға оқытушысы, "Сәулет графикасының техникалық құралдары", "Сәулеттік жобалаудың техникалық құралдары", "Компьютерлік графика және моделдеу", "Компьютерлік графика", "Заманауи компьютерлік бағдарламалар" пәндері бойынша және бакалаврлар мен магистранттарға арналған басқа да пәндер бойынша дәріс, практикалық және зертханалық сабақтар жүргізеді.

Бәсекелестік артықшылықтары: АЖЖ саласындағы сәулет және дизайн мамандығына арналған бағдарлама маманы; ҚО және ҚОТ технологияларын меңгеру; бас жоспарларды жобалау бойынша маман.

Гурская Оксана Евгеньевна, "Сәулет және дизайн" факультетінің аға оқытушысы, магистрі, "Сәулет графикасының техникалық құралдары", "Сәулеттік жобалаудың техникалық құралдары", "Компьютерлік графика", "Сәулет", "Жобалық іс" пәндері бойынша және бакалаврлар мен магистранттарға арналған басқа да пәндер бойынша дәріс, практикалық және зертханалық сабақтар жүргізеді.

Бәсекелестік артықшылықтары: Автоматтандырылған жобалау жүйесі (АЖЖ) саласындағы маман; Әкімшілік жұмыс тәжірибесі; Практикаға басшылық: диплом алдындағы, өндірістік; "Сәулет" және "Дизайн"мамандықтары бойынша дәріс оқу және практикалық сабақтар жүргізу тәжірибесі.