Кәсіби компьютерлік бағдарламалар 2

Курс туралы

Пән Autodesk AutoCAD бағдарламасын меңгеруді көздейді, ол бүгінгі күні сәулет-құрылыс саласында ең сұранысқа ие болып қала береді және тек қана емес.

Бағдарлама кез келген бағыттағы сызбаларды орындау және құрастыру үшін тамаша, Autodesk фирмасының түрлі өнімдеріне арналған ядро болып табылады, соның ішінде бұл олардың игерілуін жеңілдетеді.

Өнімнің ерекше ерекшелігі-оны қазіргі уақытта әртүрлі аралас мамандықтармен пайдалану және жобалаудың әртүрлі сатыларында әртүрлі жобалау ұйымдарында осы бағдарламада орындалған әртүрлі жобалау деректерін біріктіру мүмкіндігі.

Бағдарлама университетте оқу барысында әртүрлі схемаларды және графикалық жұмыстарды орындау үшін табысты қолданылуы мүмкін.

Оқытушылар

Криулько Нина Сергеевна, "Сәулет және дизайн" факультетінің аға оқытушысы, "Сәулет графикасының техникалық құралдары", "Сәулеттік жобалаудың техникалық құралдары", "Компьютерлік графика және моделдеу", "Компьютерлік графика", "Заманауи компьютерлік бағдарламалар" пәндері бойынша және бакалаврлар мен магистранттарға арналған басқа да пәндер бойынша дәріс, практикалық және зертханалық сабақтар жүргізеді.

Бәсекелестік артықшылықтары: АЖЖ саласындағы сәулет және дизайн мамандығына арналған бағдарлама маманы; ҚО және ҚОТ технологияларын меңгеру; бас жоспарларды жобалау бойынша маман.

Гурская Оксана Евгеньевна, "Сәулет және дизайн" факультетінің аға оқытушысы, магистрі, "Сәулет графикасының техникалық құралдары", "Сәулеттік жобалаудың техникалық құралдары", "Компьютерлік графика", "Сәулет", "Жобалық іс" пәндері бойынша және бакалаврлар мен магистранттарға арналған басқа да пәндер бойынша дәріс, практикалық және зертханалық сабақтар жүргізеді.

Бәсекелестік артықшылықтары: Автоматтандырылған жобалау жүйесі (АЖЖ) саласындағы маман; Әкімшілік жұмыс тәжірибесі; Практикаға басшылық: диплом алдындағы, өндірістік; "Сәулет" және "Дизайн"мамандықтары бойынша дәріс оқу және практикалық сабақтар жүргізу тәжірибесі.

Каменских Лариса Валентиновна, "Сәулет және дизайн" факультетінің аға оқытушысы, "Компьютерлік графика", "Жобалаудағы BIM-технология негіздері", "Сәулеттік инженерлік графика" пәндері бойынша және сәулет-құрылыс мамандықтары бакалаврлары мен магистранттарына арналған басқа да пәндер бойынша дәріс, практикалық және зертханалық сабақтар жүргізеді.

Бәсекелестік артықшылықтары: жобалық жұмыс тәжірибесі.