Құрметті студенттер мен қызметкерлер!

FNOZ 2020 ж. 23 мауысымда Қазақстанның инженерлік білім Ассоциациясының (KazSEE) Аккредиттеу кеңесінің отырысы өтті.

Агенттіктің Аккредиттеу кеңесі 10 білім беру бағдарламаларын 5 жылға аккредиттеді:

  •  6В04101 - Электронды бизнес экономикасы 
  •  6B04104 - Кәсіпорындағы есеп, талдау және аудит
  •  6B04106 - Ғылымды қажетсінетін кәсіпорындар қаржысын басқару
  •  7M04106 - Кәсіпорындағы есеп және аудит
  •  7M04101 - Инновация экономикасы
  •  7М05302 - Ядерлық энергетикаға арналған материалдар
  •  7M07202 - Пайдалы қазбаларды байыту
  •  7М07206 - Уранды өнімдерді алудың инновациялық әдістері
  •  7М07501 - Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
  •  7M08301- Орман ресурстары және орман шаруашылығы

Мамандандырылған аккредиттеу рәсімін сәтті аяқтаған мектеп студенттері мен ПОҚ ұжымдарын және білім беру бағдарламаларының жетекшілерін құттықтаймыз!

Білім беру бағдарламаларының сапасын одан әрі жақсартуға тілектеспіз!

Сыртқы бағалау және сапа
менеджменті бойынша орталық