Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ-нің 60 жылдығына арналған «Инновациялық экономиканы құрудағы университеттердің рөлі» атты халықаралық ғылыми-техникалық конференциясы өткізіледі

Конференцияның өтү күнi: 2018 жылдың 26-27 қыркүйегі

Конференция туралы

2018 жылдың 26-27 қыркүйегі аралығында Д. Серікбаев атындағы  ШҚМТУ-нің 60 жылдығына арналған «Инновациялық экономиканы құрудағы университеттердің рөлі»  атты халықаралық  ғылыми-техникалық конференциясы өткізіледі.

Конференция бағдарламасы келесі отырыстарды қамтиды:

  • пленарлық отырыс (конференцияның салтанатты ашылуы, негізгі баяндамалар);
  • секциялық отырыстар (конференцияға қатысушылардың баяндамалары);
  • қорытынды отырыс.

Ақпараттық хат

№2 ЦИРКУЛЯРЫ

Конференция тақырыбы

Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша жүргізіледі:

  1. Сәулет, құрылыс және кәсіптік білім берудегі инновациялық технологиялар;
  2. Машина жасауда, көлікте және технологиялық машиналар кешеніндегі инновация;
  3. Тау-кен металлургия саласының даму перспективалары, проблемалары және жаңа көкжиектері;
  4. Дәстүрлі және баламалы энергия көздері бойынша перспективті материалдар;
  5. Қазақстан экономикасының жеделдетілген технологиялық жаңғыртуы - экономикалық өсудің жаңа моделі.

Сiздерді конференция жұмысына қатысуға шақырамыз.

Конференция үшiн мәлімет

Материалдар (орыс, қазақ және ағылшын тiлдерiнде) авторлық жұмыстың табиғаты, мазмұны және нәтижелері туралы нақты түсінік беруі керек. Электрондық нұсқадағы мақаланың аты мен өтінімде секцияның номері мен мақалада бірінші көрсетілген автордың тегі көрсетіледі. (Мысалы: Электрондық нұсқадағы мақала аты – «Иванов-с1»,  мұндағы «с» статья деген сөз;  Электрондық нұсқадағы өтінім – «Иванов – з1»,  мұндағы «з» заявка дегенді білдіреді). Мақаланың электрондық нұсқасы  мен өтінімнің электрондық нұсқасы екі бөлек файлда болуы тиіс. БІР ФАЙЛДАҒЫ  МАҚАЛА МЕН ӨТІНІМ ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ.

Материалдардың көлемі А4 форматындағы 5-8 толық бет болуы керек (суреттер мен кестелер ескеріледі). Мәтін RTF мәтіндік редакторында Times New Roman Cyr №14 шрифтімен бір жол аралығымен, азат жол – 1,25 см, беттің ені бойынша теңестірілуі қажет. Формулалар редакторда терілуі керек. Бет параметрлері: әр шетінен - 20 мм. Беттер нөмірленбейді. Сөз тасмалдаудың автоматты түрі қолданылады, "бет үзілімі" функциясы пайдаланылмайды. Әдебиеттер тізімі  ГОСТ 7.1.-2003 бойынша ұсынылуы тиіс. Әдеби дереккөздерге сілтемелер  мәтінде, аталған ретіне қарай, сандармен тік жақшада  көрсетілуі қажет. Мақала редакция алқасының шешiмі негiзiнде жарияланады.


БАЯНДАМАНЫ РЕСІМДЕУ ҮЛГІСІ

ӘОЖ 669.1

Петров П.П.1, Иванов И.И. 2

1 М.К. Аммосов атындағы Солтүстік-Шығыс федералды университеті, Якутск қаласы, Ресей

2Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті,

Өскемен қаласы, Қазақстан

МАҚАЛА АТАУЫ

Мақала мәтіні, мақала мәтіні, мақала мәтіні...

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Айламазян А.К., Стась Е.В. Информатика және даму теориясы. М.: Наука, 1989. 170 б.

2. Петров Ю.Н., Иванов В.В. Темірбетонды плиталар негіздерін топырақ массивімен байланыстыру // Қорлар мен қорларды жобалау мен зерттеуге арналған ақпараттық технологиялар: ғыл. еңбек жинағы/ Оңтүстік Ресей мемлекеттік техникалық университеті. Новочеркасск: ОРМТУ, 1999.110-114 б.

3. Бабкина Н.В., Цитоловский Л.Е. Моллюскілердің қорғаныс мінез-құлқының командалық нейрондық белсенді электрогенезі // Жоғары жүйке белсенділігі журналы. 1991. Т.41. №2. 18-26 б.


Конференцияға қатысу шарттары

Конференция бағларламасына Сіздің баяндамаңызды қосу үшін баяндама материалдары мен қатысуға өтінімді электрондық поштаға жіберу немесе Ұйымдастыру комитетіне электрондық нұсқада ұсыну керек. Кейін төменде көрсетілген телефондар арқылы Ұйымдастыру комитетіне хабарласып, баяндамаңыздың қабылданғанына көз жеткізу керек. Өтінімнің пішіні мен Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы төменде көрсетілген. Өтінім және баяндамалар Ұйымдастыру комитетіне 2018 жылдың 2 тамызына дейін ұсынылуы тиіс. Белгіленген мерзімнен кеш түскен және төмендегі талаптарға сай келмейтін материалдар қарастырылмайды, қайтарылмайды! СІЗДІҢ МӘТІН ТҮПНҰСҚА БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ ЖӘНЕ РЕДАКЦИЯЛАУҒА ЖАТПАЙДЫ!

Конференцияның жұмыс басына дейін конференция материалдар жинағының шығарылуы жоспарланады. Редакция алқасы қарастырғаннан кейін бағдарламаға қосылған баяндамалардың авторларына екінші ақпараттық шақыру хаты жіберіледі. Конференция жұмысының бағдарламасын секция хатшыларынан алуға болады.

Ұйымдастыру төлемі:

Ұйымдастырушы ЖОО үшін– 5000 теңге.

Басқа мекемелер үшін - 15000 теңге (2610 рубль, 47 доллар, 38 евро).

Ұйымдастыру төлемін келесі реквизиттер бойынша төлеу керек:

ҚР БжҒМ ШЖҚ РМК «Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті»
Қазақстан Республикасы, 070010, Өскемен қ., Серiкбаев көшесі,19
РНН 181800000624, БИН 010440002379, код 16

Теңгемен төлеу үшін

Рубльмен төлеу үшін

Доллармен төлеу үшін

Евромен төлеу үшін

ИИК KZ70914102203KZ000DL
«СБЕРБАНК» АҚ ЕБ
БИК SABRKZKA

ИИК KZ13914102203RU000FJ
«СБЕРБАНК» АҚ ЕБ
БИК SABRKZKA

ИИК KZ03914102203US0005L
«СБЕРБАНК» АҚ ЕБ
БИК SABRKZKA

ИИК KZ29914102203EU0002S
«СБЕРБАНК» АҚ ЕБ
БИК SABRKZKA

 


КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМ

Тегі______________________________ Аты____________________ Әкесінің аты________________
Мекеме (жұмыс/оқу орны)______________________________________________________________
Қызметі, ғылыми атағы, дәрежесі________________________________________________________
Мекен-жайы__________________________________________________________________________
Телефоны______________________________________________E-mail________________________
Мақала/баяндама аты__________________________________________________________________
Секция______________________________________________________________________________
Қатысу формасы (тікелей/қашықтықта)_______________ Қонақ үйдегі орынның қажеттілігі______
Экскурсияға қатысу (маршрут)__________________________________________________________

Күні____________________________  Қолы ______________________________________________

 

Ұсынылған талаптармен сәйкес ресiмделген өтінімдер мен материалдарды, сканерден өткізілген ұйымдастыру төлемінің төленуі туралы квитанцияны 2018 жылдың 2 тамызына дейін келесі мекен-жайға жіберуді сұраймыз: 070004 Өскемен қ., Протозанов көшесі, 69, ШҚМТУ.
Анықтамалар үшiн телефондар: 8 (7232 ) 26-91-68, 26-05-40, e-mail: vkgtu-conf@mail.ru. Мақалаларды тек Ұйымдастыру комитетінің электрондық поштасына жіберуіңізді сұраймыз.

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

Тіркеу жинағы

Ұйымдастыру төлемі:

Ұйымдастырушы ЖОО үшін– 5000 теңге.

Басқа мекемелер үшін - 15000 теңге (2610 рубль, 47 доллар, 38 евро).

Ұйымдастыру төлемін келесі реквизиттер бойынша төлеу керек:

ҚР БжҒМ ШЖҚ РМК «Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті»
Қазақстан Республикасы, 070010, Өскемен қ., Серiкбаев көшесі,19
РНН 181800000624, БИН 010440002379, код 16

Теңгемен төлеу үшін

Рубльмен төлеу үшін

Доллармен төлеу үшін

Евромен төлеу үшін

ИИК KZ70914102203KZ000DL
«СБЕРБАНК» АҚ ЕБ
БИК SABRKZKA

ИИК KZ13914102203RU000FJ
«СБЕРБАНК» АҚ ЕБ
БИК SABRKZKA

ИИК KZ03914102203US0005L
«СБЕРБАНК» АҚ ЕБ
БИК SABRKZKA

ИИК KZ29914102203EU0002S
«СБЕРБАНК» АҚ ЕБ
БИК SABRKZKA

 

Байланысу ақпараты

Ұсынылған талаптармен сәйкес ресiмделген өтінімдер мен материалдарды, сканерден өткізілген ұйымдастыру төлемінің төленуі туралы квитанцияны 2018 жылдың 2 тамызына дейін келесі мекен-жайға жіберуді сұраймыз: 070004 Өскемен қ., Протозанов көшесі, 69, ШҚМТУ.

Анықтамалар үшiн телефондар: 8 (7232 ) 26-91-68, 26-05-40, e-mail: vkgtu-conf@mail.ru. Мақалаларды тек Ұйымдастыру комитетінің электрондық поштасына жіберуіңізді сұраймыз.

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ