Докторлық диссертация қорғау туралы хабарландыру

Бельгинова Сауле Аскербековна

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ-да 6D070300 – Ақпараттық жүйелер (салалар бойынша) мамандығы бойынша Бельгинова Сауле Аскербековна «Қан ауруларын диагностикалауда шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық технологиясын әзірлеу» тақырыбындағы PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық диссертация қорғалады. Толығырақ...

Оспанов Ербол Амангазович

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ-да 6D070200 – Автоматттандыру және басқару мамандығы бойынша Оспанов Ербол Амангазовичтің «Өндірістік нысандарды басқарудың инттеллектуалдық жүйелерінің шешім қабылдау алгоритмдері мен математикалық моделін жете зерттеп жасау» тақырыбындағы PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық диссертация қорғалады. Толығырақ...

Бельдеубаева Жанар Толеубаевна

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ-да 6D070300 – Ақпараттық жүйелер (салалар бойынша) мамандығы бойынша Бельдеубаева Жанар Толеубаевнаның «Жер асты суларының ластану күйінің мониторингтеу ақпараттық-аналитикалық жүйесін әзірле» тақырыбындағы PhD философия докторы дәрежесін алу үшін докторлық диссертациясы қорғалады. Толығырақ...

Адиканова Салтанат

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ-да 6D070300 – Ақпараттық жүйелер (салалар бойынша) мамандығы бойынша Адиканова Салтанаттың «Атмосфераның автокөліктерден ластануын модельдеуге арналған ақпараттық жүйе құру» тақырыбындағы PhD философия докторы дәрежесін алу үшін докторлық диссертациясы қорғалады. Толығырақ...

Базарова Мадина Жомартовна

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ-да 6D070300 – Ақпараттық жүйелер (салалар бойынша) мамандығы бойынша Базарова Мадина Жомартовнаның «Жоғары оқу орнының білім трансферінің таратылған ақпараттық жүйесі» тақырыбындағы PhD философия докторы дәрежесін алу үшін докторлық диссертациясы қорғалады. Толығырақ...

Азаматов Багдат Нурланович

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ-да 6D070200 – Автоматизация және басқару мамандығы бойынша Азаматов Багдат Нурланович «Кеуек нүктелі өздігінен бұзылатын жоғары температуралық материалдарды синтездеуді қолдану арқылы газдарды тазарту жүйесін автоматтандыру» тақырыбындағы PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық диссертация қорғалады. Толығырақ...

Григорьева Светлана Владимировна

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ-да 6D070200 – Автоматизация және басқару мамандығы бойынша Григорьева Светлана Владимировна «Робасты басқару элементтері негізінде светодиодты жарықтандыру жүйелерін оңтайландыру» тақырыбындағы PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық диссертация қорғалады. Толығырақ...

Жапарова Айжан Толеубекқызы

Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ-де «6D070200 – Автоматизация және басқару» мамандығы бойынша Жапарова Айжан Толеубекқызының «Автономды нысананың энергиямен қамту жүйесін Smart технологиялармен басқару және қадағалау» тақырыбындағы PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық диссертация қорғалады. Толығырақ...