Инженерия факультеті

Инженерия факультеті 2017 жылдың қаңтар айында университет құрылымдарын  оңтайландыру нәтижесінде құрылды.

Жаңа факультеттің аты абитуриенттерге ұсынылатын оқу бағдарламаларының көптігін ескере отырып қойылған, өйткені инженерия – ғылыми-техникалық қызметтің бір саласына жата отырып, өзінің құрамына бірнеше арнайы аймақтар мен пәндерді біріктіруі негізінде, іргелі ғылым мен қолданбалы зерттеулердің негізгі постулаттарына сүйене келе адамдардың ғылыми және практикалық білімдерін іс-тәжірибеде қолдануға бағытталған.

Студенттердің кәсіби дайындығын жоғары дәрежелі 80-ден аса профессорлық-оқытушылар құрамы жүргізеді, олардың ішінде 34-і ғылым докторы мен кандидаттары, 29-сы магистр дәрежесінде.

Факультет 9 бакалавр мамандығын, 3 магистратура мамандығын және докторантура бойынша 1 мамандықты дайындайды.

Факультеттің күндізгі және сырттай оқу бөлімдерінде оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі. Көптілдік топтарда пәндер қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқытылады.