Инновацияның экономикасы 2 жыл

  • Шет тілінен тест
  • Оқуға дайындық тесті
  • Пән бойынша тест - экономикалық теория және макроэкономика

Жетістікке жету және бәсекеге қабілетті болу үшін, магистранттар үшін ең алдымен инновациялық ортаның құрылымын, экономикалық қатынастарды терең білу, экономикалық даму үрдістерін дұрыс талдай білу, олардың оң және теріс салдарын объективті бағалау, сонымен қатар кәсіпорындар мен тұтастай экономиканың дамуын болжай білу қажет. 

Түлектер жалпы ғылыми әдіснамалық, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, өзіндік зерттеу жұмыстарын жүргізу, білім беру жағдайларын талдау, педагогикалық міндеттерді анықтау және шешу дағдылары болады. Магистранттар келесі дағдыларды күшейтеді: жұмысты өз бетінше жоспарлау мүмкіндігі, соңғы нәтижеге назар аударту; шешім қабылдауға қабілеттілік және олар үшін жауапкершілік; ақпараттық кеңістікте жұмыс істей білу; аналитикалық әрекеттің шеберлігі, олардың жұмысының презентациясы; өзін-өзі тәрбиелеу және оқытуға дайындығы.

 

 

Оқуды аяқтағаннан кейін магистратураның түлегіне 7M04101 «Экономика инновациялары» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және менеджмент магистрі академиялық дәрежесі беріледі.