Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Күндізгі бөлім: 4 жыл.

Профильдік пәндер: 1 бейінді пәндер - математика, 2 бейінді пәндер - физика

Берілетін дәреже: ақпараттық және коммуникациялық технологиялар бакалавры

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Есептеу техникасын қолдануымен бағдарламалық қамтаманы әзірлеу мен ендіру үшін желілік әкімшілік ету сферасы, архитектураны жобалау, аппаратты-бағдарламалық кешендер мен жүйелердің математикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтама элементтері бойынша дағдылары мен білімдері бар ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының еңбек нарығында сұранысқа ие мамандарды дайындау

 

Кәсіби қызмет саласы

Әр түрлі салаларда есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтаманы әзірлейтін, ендіретін және пайдаланатын мемлекеттік және жеке кәсіпорындар мен ұйымдар.

 

Кәсіби қызмет объектісі:

 • есептеу техникасы құралдарын бағдарламалық қамтамасыз ету;
 • есептеуіш машиналар, кешендер, жүйелер мен желілер;
 • желілерді әкімшілендіру;
 • деректерді өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелері;
 • бағдарламалық кешендер мен жүйелер;
 • аппараттық-бағдарламалық кешендер;
 • мобильді қосымшалар;
 • ақпараттық қауіпсіздікті қорғау әдістері.

 

Кәсіби қызметінің функциялары

 • жобалау-конструкторлық қызмет: жобалық және жұмыс техникалық құжаттамасын әзірлеу және ресімдеу; әзірленетін жобалар мен техникалық құжаттаманың стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау;
 • жобалау-технологиялық қызмет: бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу кезінде заманауи аспаптық құралдарды қолдану; кәсіби қызмет нысандарын жобалау мен зерттеудің заманауи бағдарламалық-әдістемелік кешендерін игеру және қолдану;
 • өндірістік-технологиялық қызмет: ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерінің компоненттерін құру, берілген сападағы бағдарламалар мен бағдарламалық кешендердің өндірісі; аппараттық-бағдарламалық кешендерді тестілеу және жөндеу;
 • сынақ бағдарламасы мен әдістемесін әзірлеу, кәсіби қызмет объектілеріне сынақ жүргізу;
 • инновациялық қызмет: стратегиялық жоспарлауды АКТ, кәсіпорындар мен ұйымдардың инфрақұрылымымен келісу.
 • ұйымдастыру-басқару қызметі: жұмыс орындарын, олардың техникалық жабдықтауын ұйымдастыру, компьютерлік жабдықтарды орналастыру;
 • ғылыми-зерттеу қызметі: - зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелерін ендіруге қатысу.
 • монтаждау-реттеу қызметі, сервистік-пайдалану қызметі:

 

Мамандық бойыша лауазымдарының тізбесі

Жүйелік-талдаушы; бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалаушы; бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу бойынша маман; деректер қорының әкімшісі; бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалаушы, мобильді қосымшаларды әзірлеуші; деректер қорын сүйемелдеу жөніндегі инженер, деректер қорын басқару жөніндегі маман (деректер қорының әкімшісі); АТ саласындағы бизнес-талдаушы, бағдарламашы-талдаушы.

 

 

Оқуды аяқтағаннан кейін берілетін дәреже

"6B06102 -  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалавры

Түлектердің «7M06102 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша ШҚМТУ магистратурасында оқуларын жалғастыруға мүмкіндік бар.

 

Қосымша сілтемелер: