Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B08301 - Лесные ресурсы и лесоводство
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Орман ресурстары мен орман шаруашылығына бағдарланған жоғары сапалы білім алушыларға индустриялды қарқынды дамытудың заманауи шарттарында ғылыми, өндірістік және білім беру қызметіне, соның ішінде салада білім, дағдылар мен тәжірибелік дағдыларды үйрену.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- Қазақстандағы орман шаруашылығын дамытудың жай-күйі мен перспективалары;
- орман тұқым шаруашылығын жүргізу әдістері, іріктеу және генетикалық негізде тұрақты орман тұқым базасын ұйымдастыру;
- ұйымдастырушылық және басқарушылық: орман шаруашылығын ұйымдастыру және басқару саласында кәсіби компьютерлік бағдарламаларды меңгеруді қамтамасыз етеді; бәсекеге қабілетті және іскер ортада кәсіпкерлік және қаржылық қызметтің нысандарын, принциптерін және стратегиясын зерттеу
Кәсіби қызмет объектісі:

ҚАЗОРҒЗИ;
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы басқармасы;
Қазақстан Республикасының барлық орман шаруашылығы кәсіпорындары
Кәсіби қызмет түрлері:

ормандарды қорғау, бастапқы, аралық және рекреациялық орман пайдалану, орман дақылдарын өсіру және көгалдандыру материалдарын өсіру, елді мекендерді абаттандыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру.
Кәсіби қызметінің функциялары:

орман шаруашылығы, орман шаруашылығын және көгалдандыру жұмыстарын сапалы бақылау және жүргізу функцияларын жүзеге асыру.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Орман шаруашылығында қазіргі заманғы технологиялық жабдықтарды пайдалану дағдылары мен қабілеттері Орман шаруашылығының орман пайдалануында заманауи технологиялық жабдықтарды пайдалану дағдылары мен қабілетін қолдану
3. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
4. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
5. Орман ресурстары және орман шаруашылығы саласындағы бәсекеге қабілетті түлектерді индустриалды дамудың заманауи шарттарында ғылыми, өндірістік және білім беру қызметіне дайындау. орман биогеоценоздарының даму заңдылықтары, орман қорының құрылымы, орман шаруашылығы өндірісін ұйымдастыру және оны молықтыруды қамтамасыз ету туралы морфология мен биологияны білу
6. ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметті жүзеге асыру үшін жеке және әлеуметтік-мәдени қасиеттерін дамыту, жаһандану жағдайында кәсіптік, этикалық және этикалық жауапкершілік тұрғысынан пәнаралық жобалау. орман питомниктерінің, орман екпелерінің жобаларын әзірлеу және жүзеге асыру үшін, орманды күтіп-баптау мақсатында ағаш кесу, орман пайдалану, орман орналастыру үшін білім қолдану
ормандарды өрттен, зақымданудан, зиянкестермен және аурулармен күресу үшін жұмысты ұйымдастыру және жүргізу
7. Кәсіби саладағы жаңа кәсіби білім мен дағдыларды, шығармашылық дамуы мен инновацияларын үздіксіз дамыту қажеттілігін қалыптастыруға үлес қосу. ландшафтық сәулет объектілерін жобалау және пайдалану, жасыл алаңдарды және саябақтарды реконструкциялау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және жүргізеді
способных интегрироваться в условия мирового бизнеса и решения социально значимых задач национального и регионального рынка
8. Орман шаруашылығындағы ормандардың қалыптасуы және орманның таксациялық процестерінің принциптерін түсіну және білу Орманның таксациялық есептеулерін, сондай-ақ орман шаруашылығының технологиялық процестерін түсіндіру
9. Материалды-техникалық жабдықтануды жоспарлау, орман шаруашылығы саласындағы дағдылар Орман шаруашылығы кәсіпорнының және оның бөлімшелерінің материалды-техникалық жабдықтануды жоспарын дайындау, орман алаңдарын технологиялық жобалау
10. Орман шаруашылығын орман культурасын өсіру саласындағы білім мен дағдылары Табиғи және жасанды орманды қалпына келтіру және орман өсіру кезінде орман тұқымдарын іріктеу және орман өсіру принциптеріне сәйкес орман дақылдарын өсірудің қазіргі заманғы әдістерін білу және меңгеру.
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер