Геохимические методы поиска

Сипаттама: Геохимиялық әдістер-бүкіл әлемде пайдалы қазбаларды іздеудің кең қолданылатын тәсілдерінің бірі. Бұл олардың жоғары нәтижелілігімен де, әртүрлі геологиялық жағдайларға қатысты әмбебаптығымен де түсіндіріледі. Пайдалы қазбаларды іздеудің геохимиялық әдістерінің негізінде Геохимияның іргелі заңдары жатыр.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәндерді оқыту мақсаты студенттерді геохимиялық әдістердің теориялық негіздерімен таныстыру болып табылады, оның негізінде пайдалы геологиялық және ландшафты-геохимиялық шарттарға байланысты пайдалы қазбаларды іздестіру мен табудың ең ұтымды әдісі, сондай-ақ геохимиялық деректерді интерпретациялау бойынша тәжірибелік дағдыларды меңгеру.
Міндет
  • Студенттер бұл оқу курсын меңгеруі барысында және өздігінен жұмысы кезінде оқытушы ұсынған оқу әдебиетімен тұрақты түрде жұмыс істеуі тиіс, мұның өзі оларға пән ауқымында қарастырылатын мәліметтермен жете танысуын қамтамасыз ететін болады. Курсты оқытудың ең негізгі міндеттерінің бірі студенттерді пайдалы қазбалар кенорындарын іздеудің геохимиялық әдістерімен таныстыру оларды іздеу кезінде қолдануға машықтандыру болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Курсты меңгеруі нәтижесінде студент геохимиялық іздеудің негізгі әдістерімен танысып, олардың мақсаттарын және негізгі тапсырмаларымен танысады. Геохимиялық іздеулердің негізгі тапсырмаларына мыналар жатады: - жер қыртысындағы элементтерді анықтаудың негізгі формаларын зерттеу; - элементтер миграциясының негізгі факторын зерттеу; - геохимиялық ореолдар жаралуының ерекшеліктері; - геохимиялық мәліметтерді математикалық өңдеуге үйрену.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Курсты меңгеруі нәтижесінде студент геохимиялық іздеудің негізгі әдістерімен танысып, олардың мақсаттарын және негізгі тапсырмаларымен танысады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Курсты меңгеруі нәтижесінде студент геохимиялық іздеудің негізгі әдістерімен танысып, олардың мақсаттарын және негізгі тапсырмаларымен танысады.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Курсты меңгеруі нәтижесінде студент геохимиялық іздеудің негізгі әдістерімен танысып, олардың мақсаттарын және негізгі тапсырмаларымен танысады.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Курсты меңгеруі нәтижесінде студент геохимиялық іздеудің негізгі әдістерімен танысып, олардың мақсаттарын және негізгі тапсырмаларымен танысады.
Негізгі әдебиет
  • 1. В.А. Алексеенко Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых. М.: «Логос», 2008. 2. А.А. Ярошевский. Проблемы современной геохимии. Конспект лекций, прочитанных в ГЕОХИ РАН в зимнем семестре 2010—2011 г. • А. И. Перельман, Н. С. Касимов. Геохимия ландшафта. — М.: Астрея-2000, 1999. — 762 с. 3. В.А. Алексеенко. Экологическая геохимия. — М.: Логос, 2011. — 627 с. 4. Я.Э. Юдович ,М.П Кетрис. Основы литохимии.— Л.: Наука, 2010, 479 с.