Основы металлографии

Сипаттама: Металдар мен қорытпалардың физикалық-химиялық және механикалық қасиеттерін зерттеу, олар олардың фазалық құрамы мен құрылымдарына байланысты, олар өз кезегінде химиялық құрамы мен өңдеу режимдеріне байланысты қалыптасады. Білім алушылар металдарды алудың негізгі әдістерін, олардың жіктелуін, металлургия үшін үлкен практикалық маңызы бар кендер мен минералдарды, материалдардың құрылысы, құрамы, құрылымы мен қасиеттерінің арасындағы тәуелділікті зерттейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер