Обогащение

Сипаттама: Пайдалы қазбаларды байытудың негізгі ұғымдары мен көрсеткіштерін, сондай-ақ өңделетін шикізаттың қағидаттары мен сипаттамасын қамтиды. Байытудың негізгі технологиялық және қосалқы процестері және оларды жүзеге асыру үшін жабдықтар қарастырылған. Байыту сұлбаларын есептеу мысалдары зерттеледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер