Физическая химия

Сипаттама: Химиялық реакцияларға байланысты физикалық өзгерістерді, сондай-ақ физикалық қасиеттері мен химиялық құрамы арасындағы байланысты зерттейтін курс; химиялық құбылыстар және Физиканың жалпы принциптері негізінде олардың заңдылықтарын белгілейді. Химиялық термодинамика, Химиялық кинетика, Катализ туралы ілім кіреді. Термодинамика физикалық жүйелердегі энергияның өзгеруін, химиялық кинетиканы зерттейді, реакция жылдамдығын зерттеумен айналысады. Физикалық химия молекулалық және атомдық құрылымдарды зерттейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер