Металлургия легких металлов

Сипаттама: Жеңіл металдар металлургиясының технологиялық үрдістерінің негіздерін, құрамында жеңіл металдар мен олардың химиялық қосылыстары бар шикізат көздерін өңдеу тәсілдерін оқытуға арналған. Жеңіл металдар өндірісіндегі әдістер, технологиялар және аппаратуралық жабдықталуы ерітінділеу, бірге балқыту, кристалдау, электролиз ж.б. процестердің физикалық және химиялық заңдылықтарына негізделген.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат