Теория и технология покрытий

Сипаттама: Металлургияда жабдықтар мен бөлшектерді агрессивті ортадан және жоғары температурадан қорғау үшін пайдаланылатын металл және керамикалық жабындарды салу мәселелері бойынша терең теориялық материалды қамтиды. Бұдан басқа, адгезия мен когезияның қажетті деңгейіне әкелетін тығыз және адгезионға төзімді жабынды, физика-химиялық процестердің механизмі мен кинетикасын алу мақсатында жағылатын жабындар мен төсеніштердің өзара әрекеттесуінің теориялық негіздері оқытылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер