Физическая и коллоидная химия

Сипаттама: Әртүрлі сыртқы жағдайлардағы заттардың құрылысы мен химиялық айналуын анықтайтын жалпы заңдарды, физиканың теориялық және эксперименттік әдістерінің көмегімен химиялық құбылыстарды зерттейді; фазалар бөлімінің шекарасында пайда болатын дисперстік жүйелер мен беттік құбылыстарды, адгезияны, адсорбцияны, сулауды, коагуляцияны, электрофорезді зерттейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер