Вспомогательное хоз-во, эксплуатация и ремонт оборудования

Сипаттама: Байыту фабрикаларының технологиялық үрдістерінің үздіксіздігі мен ырғақтылығын қамтамасыз ететін көтеру-тасымалдау машиналары мен механизмдерінің әртүрлі типтерін қолдану туралы мәліметтерден тұрады. Байыту фабрикаларының қосалқы жабдықтарының құрылысы мен жұмыс істеу принципі қарастырылды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер