Геодезическая астрономия

Сипаттама: Курс геодезиялық астрономия әдістерінің жалпы теориясымен, географиялық координаттар мен азимуттың астрономиялық анықтамаларының әртүрлі әдістерімен, зениттік қашықтықтар мен азимуттарды өлшеуге негізделген тәсілдердің барлық жиынтығы үшін әмбебап алгоритмдермен және есептеудің стандартты схемаларымен, астрономиялық бұрыштық аспаптармен және оларды зерттеулермен таныстырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Геодезиялық астрономия әдістерінің жалпы теориясын қарастыру.
Міндет
 • Географиялық координаталар мен азимуттардың астрономиялық анықтауларының әртүрлі тәсілдерін үйрену.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Геодезиялық астрономияның әдістерінің жалпы теориясын.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Географиялық координаталардың астрономиялық анықтауларының түрлі әдістерін, геодезиялық және астрономиялық азимуттарды, жердегі затқа дирекциондық бұрышты бағыттауды іс жүзінде қолдану білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты талдау қабілеттілігі, астрономиялық анықтамалардың өндірісінің тәсілдері және оларды қолдану жағдайлары туралы қорытынды жасай және дәлелді ойды айта білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Кешенді мәселелерді шешу кезінде жеке және жауапкершілікті бөле отырып командамен жұмыс істеу қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Геодезиялық аспаптар және инструментермен жұмыс істеу дағдылары.
 • Ендік, бойлық және азимуттардың бағыттарын астрономиялық анықтауларды жүргізудің қабілеттілігі.
Негізгі әдебиет
 • Гиенко Е.Г. Астрометрия и геодезическая астрономия. – Новосибирск: СГГА, 2010.
 • Уралов С.С. Курс геодезической астрономии. - М.: Недра, 1980
 • Абалакин В.К., Краснорылов И.И., Плахов Ю.В. Геодезическая астрономия и астрометрия. - М.: «Картгеоцентр»-«Геодезиздат», 1996