Основы научной деятельности

Сипаттама: Курсы студенттерге арналған техникалық профиль. Біз ғылым сияқты, оның мақсаттары мен міндеттерін, ғылыми зерттеулер, ғылыми нәтижелер, іргелі және қолданбалы зерттеу, теория және эксперимент. Тарихи қаралды ұйымдастырушылық, техникалық, экономикалық, психологиялық және құқықтық ғылыми қызмет аспектілері болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • интеллектуалды жеке меншік және патенттану аймағындағы қорғау, жаңа жеке меншік объектілерін құру бойынша жүзеге асыру дағдыларымен танысу, білімдерін толықтыру
Міндет
 • Қазақстан Республикасының интеллектуалды меншік туралы, авторлық құқық туралы, тауарлық белгі және қызмет көрсету белгілері туралы заңдарының негізін білу
 • интеллектуалды меншіктің, авторлық құқықтың объектілері мен субъектілері ұғымдары мен олардың маңыздары
 • қорғау грамоталары (патент, куәлік) ұғымы, олардың құқықтық жағдайлары
 • жаңа объектілерге өтініш материалдарын жинау және тапсыру үрдісі
 • интеллектуалды меншік иелері мен авторлардың құқықтарының сақталмауы, олардың құқықтар мен міндетері
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Қазіргі заманғы ақпараттық қоғам дамуындағы ақпараттың мағынасын және барын түсіну қабілеті
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алынған білімдерді ерікті іскерлік қызмет шарттарында шешім қабылдау және жүзеге асыру, өндіру үшін қолдану, функционалдық міндеттемелерді атқаруға дайындық. Әлеуметтік маңызы бар мәселелер және үрдістерді ғылыми сараптау, кәсіби және әлеуметтік қызметтің түрлеріндегі қоғамдық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдардың әдістерін тәжірибеде қолдануға дайындық қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты сараптау, әртүрлі жерге орналастыру және кадастрлық жұмыс өндірісінің әдістері туралы дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Кешенді мәселелерді шешуде өкілеттіліктерді және жауакершіліктерді бөлумен топтың мүшесі ретінде және жеке тиімді жұмыс істеу қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жерді және басқа жылжымайтын мүлікті пайдаланудың отандық және әлемдік тәжірибесін қолдану, патенттік зерттеулер жүргізу, ғылми техникалық ақпаратты зерттеу негізінде іздестіру қызметінің әдістерін қолданып, инновациялық шешімдерді іздеу және қабылдауды жүзеге асыру қабілеті.
Негізгі әдебиет
 • 1. Гражданский кодекс Республики Казахстан 2. 16 шілде 1999 ж Қазақстан Республикасының патенттік заңы 3. 1996 ж 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының «Авторлық және сабақтас құқықтар туралы заң» 4. 1999 ж 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Тауарлық белгі, қызмет көрсету белгілері және шығу орындарының атаулары туралы заң» 5. Основы патентного права и патентоведения в Республике Казахстан: Учебное пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2003. 6. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. О.П. Молчановой. – М.: Вита-Пресс, 2001, 272 с. 7. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. В.М. Аньшина, А.А. Дагаева. – М.: Дело, 2003, 528 с.