Дешифрирование аэрокосмических снимков

Сипаттама: Курс аэроғарыштық бейнені, түсіру материалдарын, дешифрлеу белгілерін, дешифрлеу әдістері мен технологияларын, әр түрлі кезеңдегі суреттерді визуалды және автоматтандырылған компьютерлік дешифрлеу ерекшеліктерін, дешифрлеу сапасын бағалау мәселелерін қалыптастыруға әсер ететін факторларды зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттерде дешифрлеудің әдістері мен технологиялары, әр түрлі уақытта алынған суреттерді визуалды және автоматтандырылған компьютерлік дешифрлеудің ерекшеліктері, дешифрлеудің сапасын бағалау туралы білім қалыптастыру, қолданбалы бағдарламаларда аэроғарыштық ақпаратты өңдеудің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Геодезиялық, фотограммериялық және картографиялық аспаптартармен жұмыс істей білу, ғарыштық геодезияның техникалық құралдарын, есептеу техникаларын және геодезиялық өлшеулермен олардың нәтижесін математикалық өңдеу үшін пайдаланылатын ақпараттарды автоматы өңдеуді сондай-ақ карта құрастыруды білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Астрономия, жоғарғы геодезия ғарыштық геодезия, серіктік геодезия пәнінен алған білімдерін мониторинг жүргізу мақсатында әртүрлі нысандарды геодезиялық бақылау өндірісінде пайдалана білу қабілеті
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ақпараттарды талдай білу қабілеті, әртүрлі геодезиялық өлшемдермен олардың пайдалану шартының өндірістік тәсілі туралы негізделген болжам айта білу және негіздік қортынды жасай білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ұжымда ұйымдастыру-басқару функциясын орындауға қабілеті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Геодезиялық және фотограмметриялық аспаптармен, құралдармен, құрал-жабдықтармен және геодезиялық жұмыстарды орындаумен байланысты компьютерлік технологиялармен жұмысқа дағдылану.