Техносфера и окружающая среда

Сипаттама: Пәнде адамның және тіршілік ету ортасының кәсіпорын деңгейінде қорғануы, антропогендік факторлар мен апатты құбылыстардың өнеркәсіптік объектілерге әсері және адамға қауіптіліктің әсер ету механизмдері, адам ағзасының тіршілік ету ортасының қауіптері мен зиянды заттардың уытты әсер ету механизмінің ерекшеліктерін, энергетикалық әсер ету мен зиянды факторлардың аралас әсерлерін есепке ала отырып, өзара байланысты мәселелерді қарастырады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер