Экологический мониторинг и контроль на предприятиях отрасли

Сипаттама: Пән қоршаған ортаның барлық компоненттерінің – жер, су, ауа жағдайын бақылаудың техникалық, химиялық және биологиялық әдістерін бақылау, бақылаудың ақпараттық жүйесі ретінде қоршаған орта мониторингінің негіздерін зерделеуді қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер