Система управления качеством в области защиты окружающей среды

Сипаттама: Экологиялық менеджмент пен қауіпсіздік және денсаулық жүйесінің менеджментінен тұратын интеграцияланған жүйені зерттейді. Ұйымдық мәдениетті басқару, кәсіпорынның экологиялық саясатын, оның қызмет етуінің экономикалық және экологиялық мақсаттарын біріктіру жолымен қалыптастыруға бағытталған. Экологиялық қауіпсіздік: технологиялық процестерді талдау мен таңдауды, табиғи ресурстарды тасымалдауды, ұтымды және кешенді пайдалануды, табиғат қорғау іс-шараларының экономикалық тиімділігін бағалауды қамтиды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер