Современные технологии проектирования

Сипаттама: Бұл курста табиғатты пайдаланумен айналысатын объектілерде ақпараттық технологияларды енгізу және ұйымдастырудың жалпы принциптерімен байланысты мәселелер қарастырылады. Атмосфераның ластануын модельдеудің теориялық негіздері, сондай-ақ ластануды есептеуді жүргізудің негізгі принциптері оқытылады. Кәсіпорындарда экологиялық есептілікті жүргізу үшін қазіргі заманғы бағдарламалық құралдарды қолдану ерекшеліктері қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер