Процессы и аппараты защиты атмосферы

Сипаттама: Студенттерді атмосфераны жағымсыз техногенді әсерден қорғау кезінде қолданылатын технологиялар, аппараттар, процестер, әдістер мен құралдарды, сондай-ақ осы процестерді жүзеге асыру үшін қолданылатын аппараттар мен машиналарды құру және ұтымды таңдау принциптерін оқып үйрету.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер