Экологическая токсикология

Сипаттама: Пән студенттерге экологиялық токсикологияның теориялық және практикалық негіздерін, экологиялық токсикологияның негізгі бағыттары мен ұғымдарымен, сонымен қатар адам ағзасына әртүрлі зиянды заттардың әсерін бағалау әдістерімен және зиянды заттардың гигиеналық регламенттерімен таныстырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер