Железобетонные конструкции промышленных зданий

Сипаттама: Курс өнеркәсіптік ғимараттардың заманауи темірбетон конструкциялары туралы мәлімет береді. Темір-бетон конструкцияларының элементтерін жобалау мәселелері, көпірлі крандары бар бір қабатты өнеркәсіптік ғимараттардың конструктивтік ерекшеліктері баяндалады. Өнеркәсіптік ғимараттардың көлденең рамасын есептеу. Темір бетон ілмектеу фермаларын, кран астындағы арқалықтарды, бағаналарды құрастыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Өндірістік ғимараттар темірбетон конструкцияларын жобалау негіздерімен таныстыру, есептеу және құрылыс саласында пайдаланылатын темір бетон конструкцияларын жобалау студенттердің дағдыларын дамыту, құрылымдық компоненттері мен жүйелерді түсіну үшін қажетті білім береді
Міндет
  • Өндірістік ғимараттың темірбетон құрылымдарының конструктивті сызбасын таңдай алатын, таңдалған есептік сызбаға байланысты құрылымның көлденең қимасының сипаттамасының іріктей алатын, элементке арматура тағайындай алатын және түйін мен жіктерді құрастыра алатын мамандарды даярлау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Темірбетон конструкцияларын жобалау үшін қазіргі заманғы темірбетон ғимараттары мен құрылыстарын білу керек . Негізгі әдістері мен есептеу, өндіру және тасымалдау тәсілдері, өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды, қазіргі заманғы бетон конструкцияларын монтаждау және пайдалану, азаматтық және ауыл шаруашылық құрылысы.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Темір бетон конструкцияларының элементтері мен компоненттерін есептеу стандартты әдістерін қолдану жобалау жұмыстарын орындау және тиісті стандарттар, техникалық сипаттамалары және автоматтандырылған жобалауды пайдалануды қоса алғанда, өзге де нормативтік құжаттарды, айқындаған мердігер технологиялық құжаттамасының маркасын орындау мүмкіндігі.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірістік ғимараттардың темірбетон құрылымдарын жобалаудағы ерекшеліктері.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қарым-қатынас үшін, тұтастай кәсіби қоғам мен қоршаған орта шетел тілін қоса алып жүзеге асырады.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Физикалық және механикалық қасиеттері мен материалдар мен дайын өнімнің технологиялық параметрлерін анықтау үшін, нәтижелерді өңдеу және талдау үшін белгіленген процедураларға эксперименттер жүргізу стандартты тест әдістерін қолдана білу керек.
Негізгі әдебиет
  • 1 Сахи Д., Зайцев Ю., Дуамбеков М., Хуснутдинов Р.Основы расчета строительных конструкций.- Астана: Фолиант, 2014.-488с. 2 Заикин А.И. Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий. М.: АСВ, 2012. 3 Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Железобетонные конструкции. Общий курс. М.: Стройиздат, 1991. 4 Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. М.: Архитектура-С, 2012.