Инженерные системы зданий и сооружений

Сипаттама: Пән студенттердің су құбыры, канализация, жылумен жабдықтау және елді мекендерді газбен қамтамасыз ету саласындағы теориялық білім негіздерін меңгеруін және игеруін қарастырады. Су құбырының, канализацияның, жылумен жабдықтаудың, желдетудің ішкі жүйелерін оқыту. Сондай-ақ, пән ауа және су бассейндерінің ластану мәселелерін қозғайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пән оқытудың мақсаты мамандардың сумен жабдықтау және канализация, газбен елді мекендерді қамту, ішкі су құбырының құрылысы, канализация, газ құбыры, желдету, тұрғын үйлерді жылумен қамту және бұл үйлердің инженерлік жабдықтары туралы теориялық білім негіздеріндетәжірибе сабақтарында ішкі сумен жабдықтау және канализация желілерінң жобалануын, есептелуін үйрету.
Міндет
  • Инженерлік тораптар, жүйелер мен жабдықтарды есептеу және жобалаудың теориялық негіздерін, үйлер жабдықтарының жұмыс принципін, мекендер мен үйлерді сумен жабдықтау, канализация, жылумен қамту ғимараттарының қоршаған ортаны қорғау шарттарына лайықты жұмысын; жұмыстық жобалардың құрамы мен мазмұнын білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Үймереттер мен ғимараттарды жобалау барысында инженерлік жүйелердің негізгі орналасу ережелерін, заңдылықтарын қолдана білу. - жобалаудағы үйлер үшін инженерлік жүйелерді таңдау және құрастыруды инженрлік жүйелердің конструктивтік бөлшектерін есептеуді, қажетті жабдықтарды таңдауды; инженерлік жүйелерді жобалаудағы жаңа технологиялармен үлгілі жетістіктерді; инженерлік жүйелердің тораптары мен ғимараттар құрылысын ұйымдастыруды.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Үймереттер мен ғимараттарды жобалау барысында инженерлік жүйелердің негізгі орналасу ережелерін, заңдылықтарын қолдана білу. - жобалаудағы үйлер үшін инженерлік жүйелерді таңдау және құрастыруды инженрлік жүйелердің конструктивтік бөлшектерін есептеуді, қажетті жабдықтарды таңдауды; инженерлік жүйелерді жобалаудағы жаңа технологиялармен үлгілі жетістіктерді; инженерлік жүйелердің тораптары мен ғимараттар құрылысын ұйымдастыруды.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Үймереттер мен ғимараттарды жобалау барысында инженерлік жүйелердің негізгі орналасу ережелерін, заңдылықтарын қолдана білу. - жобалаудағы үйлер үшін инженерлік жүйелерді таңдау және құрастыруды инженрлік жүйелердің конструктивтік бөлшектерін есептеуді, қажетті жабдықтарды таңдауды; инженерлік жүйелерді жобалаудағы жаңа технологиялармен үлгілі жетістіктерді; инженерлік жүйелердің тораптары мен ғимараттар құрылысын ұйымдастыру туралы көқараастың қалыптасуы.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Үймереттермен ғимараттардың ішкі сумен жабдықтау және канализация жүйелерінің гидравликалық есептеулерін. Негізгі құбырлардың жүргізілу орындарын анықтай білу. Орындалған жұмыстардың сапасына баға бере білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Үймереттермен ғимараттардың ішкі сумен жабдықтау және канализация жүйелерінің гидравликалық есептеулерін. Негізгі құбырлардың жүргізілу орындарын анықтай білу. Орындалған жұмыстардың сапасына баға бере білу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Певной П.А. Современное здание. Инженерные системы – М: 2006 г. 2 Горбов А.М. Справочник сантехника, 2006 3 Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений: учебник/ред.Ю.П. Соснин. М.: 2002 г. 4 Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок. М.: 2005 г. 5 Справочник современного инженера жилищно-коммунального хозяйства под ред. Л.Р. Маиляна.- Ростов на Дону, 2005 г. 6 Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий.- М.: 2007 г.