Основы BIM-технологий в проектировании

Сипаттама: Пән Building Information Modeling (BIM) туралы жалпы түсінік қалыптастырады. Revit Structural интерфейсінің графикалық BIM бағдарламаларын тәжірибе жүзінде қолдану, оның ішінде типтік қабаттарды төсеніш бойынша (шаблон) әзірлеуді, ғимаратты модельдеуді, түрлерді басқаруды, кестелермен жұмысты және спецификацияларды құрастыруды қосқанда оқытылады. Revit Structural тобы, жаңа топтарды әзірлеу және олардың бірлескен жұмысы қарастырылады

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Пәнді меңгеру мақсаты - құрылыста ақпараттық модельдеуді (BIM) қолданудың іргелі және қолданбалы мәселелерін талдау негізінде интеграцияланған жобалауға арналған ақпаратты жинау және жүйелеу негізінде дағдыларды қалыптастыру.
Міндет
 • - ақпаратты модельдеудің негізгі ережелерін зерттеу (BIM); - ақпараттық модель (BIM) құру әдістерін зерттеу және оны жобалық құжаттаманы құру үшін пайдалану; - статистикалық есептеу үшін ақпараттық модельді (BIM) қолданудың практикалық дамуы; - ақпараттық модель құру және оны дизайнда қолдану үшін компьютерлік бағдарламалық жүйелерді зерттеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • оқу процесінде қажетті ақпаратты табу, жинақтау және бағалау мүмкіндігі; оқылған материалды дұрыс ұсыну, тексеру, редакциялау қабілеті
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • алған білімдері мен дағдыларын жобаларды жасау мен іске асыруда қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • жобалау әдістемесін түсіну, алған білімі мен дағдыларын қазіргі білім беру деңгейінде өз бетінше қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • ақпараттық модель негізіндег3 жоба бойынша топтық жұмысқа қатысу іскерлігі
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • алған білімдері мен дағдыларын жобаларды әзірлеу мен іске асыруда қолдана білу; жобалау әдістемесін түсіну, оны курстық, дипломдық жобалауда, болашақ кәсіби қызметінде қолдануға дайын болу;
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе. Жиі қолданылатын аббревиатуралар мен қысқартулар. Негізгі түсініктер мен терминдер.
 • «Компьютерге дейінгі» жобалау технологияларының даму тарихындағы кейбір кезеңдер.
 • Автоматты жобалау жүйелері. CAD-жүйелерінің мамандандырылуы. АЖЖ-нің ары қарай даму бағыты.
 • Ғимаратты ақпараттық моделдеудің негізгі анықтамасы. BIM нені білдіреді.
 • Зерттеу және эксперимент жасау құралы. Ғимараттың ақпараттық модельдерін құрудың практикалық жағынан пайдасы.
 • BIM және ақпаратпен алмасу. Модельден ақпарат алу формалары. BIM туралы негізгі қате түсініктер.
 • Жаңа құрылыс.Ғимараттарды қайта құру, жөндеу және қызмет көрсету. Ғимараттардың қауіпсіздігі және олардың төтенше жағдайлардағы әрекеті. Экологиялық және қала құрылысы міндеттері
 • Параметрлік модельдеу - BIM негізі. Нысанға бағытталған технология. Модельмен жұмыс істеу формалары мен әдістері.
 • BIM-ді әлемдік тәжірибеде қолдану мысалдары.
 • BIM-ді әлемдік тәжірибеде қолдану мысалдары.
 • BIM -ді енгізуге әсер ететін факторлар. BIM-ге жобалау - құрылыс процесі үшін объективті қажеттілік.
 • BIM ді стандарттау.
 • BIM және экологиялық тиімді жобалау. BIM және «жасыл» дизайн.
 • Мамандарға қойылатын жаңа талаптар
 • BIM технологиясын жүзеге асырушы бағдарламалар
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Autodesk Revit 2019 пайдаланушылық интерфейсі. Құралдармен жұмыс істеудің жолдары.
 • Жобаны басқару. Жалпы параметрлер. Жоба бірліктері. Жоба диспетчері құрылымын басқару. Жүктеуге болатын семействоларды пайдалану, сурет салу.
 • Элементтердің сыртқы бейнесінің атрибуттары. Элементтердің көрінуі және пайда болуы. Модельдік графика бөлшектелінуінің стильдері мен деңгейлері.
 • Сурет салу мен редакциялаудың негізгі әдістері. Деңгейлер, координациялық осьтері, жұмыс жазықтықтары. Компонентті орналастыру.
 • Объектілік байлауыш. Эскиздер жасау. Диагностикалық құралдар.
 • Тұрақты және уақытша өлшемдер. Тәуелділіктер. Биіктік және координаталар белгілері. Өлшемдерді өңдеу.
 • Орны мен бағыттың өзгеруі. Элементтің геометриясы және қасиеттерінде өзгерістер.
 • Семейство және компоненттер. Жобада жүктелетін семействоларды пайдалану.
 • Жүктелетін және жергілікті компоненттердің семействосын жасаңыз және өңдеңіз.
 • Ғимараттың сәулеттік элементтері. Қабырғалар. Қабырғаларды салу, өңдеу, байланыстыру.
 • Шатырлар, төбе жабындары, төбелер. Жасау және редакциялау.
 • Терезелер. Орналастыру, бағытын өзгерту, терезені басқа қабырғаға ауыстыру.
 • Есіктер. Есіктің орналасуы, бағытын өзгерту, есік экземплярының қасиеттері.
 • Баспалдақтар. Стандартты баспалдақтар жасау. Баспалдақтардың құрылымы. Пандустар. Қоршаулар.
 • Жобаларды көркемдеу.
Негізгі әдебиет
 • 1. Талапов В.В. «Основы BIM: введение в информационное моделирование зданий». Учебное пособие. М.: ДМК Пресс, 2012г., 393 с. 2. Парамонова Т.И. БИМ-технологии в проектировании. Что это такое и в чем их преимущества // Техника и технологии.-2017.-№1., с.256. 3. Талапов В. В. Технология BIM. Суть и особенности внедрения информационного моделирования зданий. М: ДМК-Пресс, 2015 г. 4. Рид Фил, Кригел Эдди, Вандезанд Джеймс: Autodesk Revit Architecture. Начальный курс. Официальный учебный курс Autodesk ( перевод В.Талапова),ДМК-Пресс, 2017, -328с 5.Ланцов Л.Л. «Компьютерное проектирование зданий: Revit 2015 » CSD РИОР, 2014 год, 664 с
Қосымша әдебиеттер
 • 1. Эдвард Голдберг Revit Architekture 20009/2010. Самоучитель по технологии BIM М.: ДМК Пресс, 2010г. 2.Толстов Е.В. Информационные технологии в REVIT. Базовый уровень: учебно-методическое пособие Казань: 2015. 91 c.