Проектирование и информационное моделирование AutoCAD, SCAD Office

Сипаттама: Құрылыс конструкцияларын автоматтандырылған есептеу бойынша негізгі регламенттердің нормативтік базасын оқу; SCAD Office ДК есептік сұлбаларын модельдеуді жүзеге асыру; құрылыс конструкцияларын есептеуге маманданған ДК Үлгілеу кезінде ғимараттар мен имараттар конструкцияларының негізгі элементтерінің жұмысын талдау; қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес құрылыс конструкцияларын конструкциялау негіздері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер