Реконструкция зданий

Сипаттама: Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау кезінде қайта құру және жаңғырту негіздерін, қайта құру және жаңғыртуға жататын ғимараттар үшін негізгі белгілерді, оларды ғылыми зерттеу әдістерін; ғимараттар мен құрылыстарды қайта құру және қалпына келтіру кезінде көлемдік-жоспарлау, композициялық және конструктивтік шешімдер туралы түсінік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер