Конструкции из дерева и пластмасс

Сипаттама: Пән тұтас, желімделген сүректен және құрылыс пластмассасынан жасалған қазіргі заманғы құрылыс құрылымдарын жобалау және есептеу мәселелерін қамтиды; ағаш және пластмасса құрылымдарын дайындау технологиясы; басқа құрылымдардағы ағаш және пластмасса құрылымдарының салыстырмалы тиімділігі; ағаш және пластмасса құрылымдарын экономикалық талдау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер