Спецкурс

Сипаттама: Курс ғимаратты елді мекенде орналастыруды есепке алу кезінде өндірістің оңтайлы технологиялық режимдеріне жауап беретін көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдердің нұсқаларын салыстыру негізінде ғимараттардың жобалық шешімдерін техникалық-экономикалық бағалау принциптері туралы білім береді, жобаланатын ғимараттың және қоршаған құрылыстың сәулеттік мәнерлілігі және басқа да факторлар.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер